Mehmet Ünal
Bölüm Başkanı
Prof. Dr.
Dilek Karahoca
Doç. Dr.
Murat Beken
Doç. Dr.
İbrahim Furkan İnce
Dr. Öğretim Üyesi
Ömer Erdem Demir
Dr. Öğretim Üyesi
Roy Küçükateş
Dr. Öğretim Üyesi
Derya İğde
Araştırma Gör.
Emin Ölmez
Araştırma Gör.