Hande Cangökçe
Bölüm Başkanı
Doçent
Ecem Alnıaçık
Araştırma Gör.
Balkan Tüysüz
Misafir
Öğretim Gör.
Kaan Buldular
Misafir
Öğretim Gör.
Bike Öner
Misafir
Öğretim Gör.