Günseli ERDEM
Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi
Levent Yılmaz
Prof. Dr.
Fatma Tuğçe Şenberber
Dr. Öğretim Üyesi
İsmail Kılınç
Dr. Öğretim Üyesi
Ebru Toy
Öğretim Gör.
Baran Öz
Araştırma Gör.
Nurullah Açıkgöz
Araştırma Gör.