Türker Bıyıklı
Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi
Seyhan Hasırcı
Prof. Dr.
Emre Ak
Dr. Öğretim Üyesi
Nahit Baylan
Dr. Öğretim Üyesi
Sertaç Selehattin Tülek
Öğretim Gör.
Abdurrahman Boyacı
Öğretim Görevlisi
Berkay Tolalı
Araştırma Gör.