Fatma Demirler
Program Başkanı
Öğretim Gör.
Hülya Nalçakan
Öğretim Gör.
Nuriye Şencan
Öğretim Gör.
Can Polat
Dr. Öğretim Üyesi
Murat Doğan
Dr. Öğretim Üyesi
Akan Yaman
Dr. Öğretim Üyesi