Fatma Demirler
Program Başkanı
Öğretim Gör.
Hülya Nalçakan
Öğretim Gör.
Fulya Gürsoy
Öğretim Gör.
Nuriye Şencan
Öğretim Gör.
Akan Yaman
Dr. Öğretim Üyesi