Merve Doğruel Anuşlu
Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi
Şenay Yalçın
Prof. Dr.
Zeynep Birsu Cincin
Doç. Dr.
Ahmet Can Kutlu
Dr. Öğretim Üyesi
Günay Yeşilbaş
Dr. Öğretim Üyesi
Meltem Yaman
Dr. Öğretim Üyesi
Saffet Kızılaslan
Araştırma Gör.